روستای شمشیر

روستای شمشیر
روستای زیبای شمشیر از روستاهای توریستی و تاریخی شهرستان پاوه در 5 کیلومتری این شهرستان و نرسیده به آن می باشد این روستا علاوه بر محصور شدن در دل باغ های گردو و توت در دامنه کوه شاهو و قله 3390 متری زاولی می باشد و دارای چشمه پر آب شارا است. این روستا به جافی تکلم می نمایند و لباس و پوشش آنان کردی است. شش میر نامی است که مرد این روستا نام شمشیر را از آن مشتق می دانند این روستا دارای دخمه ها و غارهای دست ساز فروانی بوده که در ارتفاعات آن قرار دارد پاییز این روستا به علت وجود درختان فروان دیدنی است00
عدنان | جمعه 8 دی 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیروستایشمشیر
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com