بزرگترین شهر پلکانی جهان

بزرگترین شهر پلکانی جهان
عدنان مرادیسه‌شنبه 10 مرداد 1391 | 11 سال پیشبدون شک فصل بهار دلچسپترین فصل ها و زیباترین آنهاست زیرا از رنگین ترین گلها و تنوع گیاهی گرفته تا غرش ابرها و ریزش باران و آفرینش رنگین کمانها و آبشارها تا فوران چشمه ها گرفته و .... آن را از سایر فصول مجزا کرده است و پاوه از این بهار دلکش سهمی فرای همه شهرهای استان و حتی به جرات ایران برده است به دیدن این شهر باستانی با معماری منحصر به فرد بیایید و اردیبهشت را در بهشت بگذرانیددسته بندیشهرها و روستاهای تاریخیکرمانشاهواژه کلیدیبزرگترینشهرپلکانیجهان1457 بازدید
بابک با سلام پاوه بسیار زیبا است. راستی چند غلط املایی و نوشتاری در مطلب هست كه اگر اصلاح شود خیلی خوب است .سه‌شنبه 10 مرداد 1391 | 11 سال پیش