ولی آباد

ولی آباد
روستایی کوچک با ساحلی زیبا و چشمه های متعدد و آبشار و جنگلی که دامنه ی کوه را پوشانده و امام زاده ای با صفا(میرشمس الدین).00
میثم نورالهی | دوشنبه 28 شهريور 1390
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیولیآباد
میثم نورالهی عضویت از دوشنبه 28 شهريور 1390