موزه نارنجستان

موزه نارنجستان
موزه نارنجستان قوام و موزه اشیاء عتیقه نارنجستان قوام دانشگاه شیراز ساختمان این بنا در سال 1260 هجری شمسی به دستور محمد رضا خان قوام و توسط هنرمندان شیراز تکمیل شده که در سال 1345 به دانشگاه شیراز اهدا و سپس تعمیرات اساسی این بنا بوسیله این دانشگاه انجام پذیرفته و اکنون به عنوان یک موزه ارزشمند حفظ و نگهداری می شود . این بنای زیبا و سنتی دارای دو قسمت اندرونی و بیرونی بوده که با بکارگیری هنرهای مختلف از قبیل آیینه کاری ، کاشی کاری ، حجاری ، گچ بری ، آجرکاری ، منبت کاری و نقاشی آن زمان تزیین شده است . پروفسور آرتور اوپهام پوپ ، ایران شناس نامی نیز تعداد زیادی از اشیا تاریخی ایران و سایر کشورها را به دانشگاه شیراز اهدا نموده که در این موزه نگهداری می شود. ا نوشته شده بوسیله محمد جمالی مقدم هادی | پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389
دسته بندیموزه هافارس
واژه کلیدیموزهنارنجستان
هادی کراییهادی کراییهموند از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت