موزه نارنجستان

موزه نارنجستان
موزه نارنجستان قوام و موزه اشیاء عتیقه نارنجستان قوام دانشگاه شیراز ساختمان این بنا در سال 1260 هجری شمسی به دستور محمد رضا خان قوام و توسط هنرمندان شیراز تکمیل شده که در سال 1345 به دانشگاه شیراز اهدا و سپس تعمیرات اساسی این بنا بوسیله این دانشگاه انجام پذیرفته و اکنون به عنوان یک موزه ارزشمند حفظ و نگهداری می شود . این بنای زیبا و سنتی دارای دو قسمت اندرونی و بیرونی بوده که با بکارگیری هنرهای مختلف از قبیل آیینه کاری ، کاشی کاری ، حجاری ، گچ بری ، آجرکاری ، منبت کاری و نقاشی آن زمان تزیین شده است . پروفسور آرتور اوپهام پوپ ، ایران شناس نامی نیز تعداد زیادی از اشیا تاریخی ایران و سایر کشورها را به دانشگاه شیراز اهدا نموده که در این موزه نگهداری می شود. ا نوشته شده بوسیله محمد جمالی مقدم 00
هادی | پنجشنبه 23 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیموزه هافارس
واژه کلیدیموزهنارنجستان
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت