مقبره باباطاهر

مقبره باباطاهر
ارامگاه باباطاهر در شمال شهر همدان در میدانی به نام وی قراردارد.بنای مقبره باباطاهر در گذشته چندین بار بازسازی شده است آخرین بار در سال 1344 باهمت انجمن اثار ملی وشهرداری وقت همدانوتوسط مهندس محسن فروغی انجام شد این بنای تاریخی طی شماره 1780 در تاریخ21/02/76 به ثبت اثار ملی وتاریخی ایران رسید باباطاهر همدانی معروف به باباطاهر عریان عارف ،شاعر ودوبیتی سرای اواخرسده چهارم واوایل سده پنجم هجری ایران ومعاصر طغرل بیگ سلجوقی بوده است. خوشاآنان كه اﷲ یارشان بی بحمدو قل هواﷲ كارشان بی خوشاآنان دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی 00
هادی | سه‌شنبه 14 ارديبهشت 1389
محمد | سه‌شنبه 14 ارديبهشت 138900
بسیار زیبا وبه یاد ماندنی.......متشکر
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمقبرهباباطاهر
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت