اجساد یافت شده در شهر شاد یاخ

اجساد یافت شده در شهر شاد یاخ
این تصویر مربوط به یك مرد وفرزند وی میباشد كه هنگام زلزله در حین فرار زیر آوار مانده و مدفون شدند00
هادی | سه‌شنبه 14 ارديبهشت 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت