سرستون تخت جمشید

سرستون تخت جمشید
به تازگی موجودی شبیه به این در سواحل آمریكا پیدا كردند كه دانشمند ها را بسیار متعجب كرده.و آن ها هنوز پی تحقیقاتی در روی این جانور عجیب و قریب اند.اگر كمی به این جانور دقت كنید میبینید كه این جانور شباهت زیادی به سر ستون تخت جمشید دارد.پس میفهمیم در آن زمان در خلیج همیشه فارس این موجود زندگی میكرده كه پس از مرور زمان نسل وی منقرض شده.از دندان های این موجود عجیب و قریب معلوم است كه او هم میتواند یكی از سلطان های بزرگ دریا باشد ولی اندازه ی او بسیار كوچك تر از نهنگ و یا كوسه است. این موجود به احتمال 99% در آب های خلیج فارس هم زندگی میكرده و حتما هم حیوانی درنده و قوی بوده.زیرا هخامنشیان در سنگ تراشی های خود همیشه نماد قدرت را كشیده اند مثل:شیر،حیوان خیالی ای كه از هر موجود قوی ای برداشت كرده اند ،حال هم این موجود...... 00
هادی | چهارشنبه 8 ارديبهشت 1389
تقی | چهارشنبه 8 ارديبهشت 138900
درود بی کران اگر کشف چنین جانداری واقعیت باشد جای بسی تامل دارد . مطلب بسیار جالبی بود.
اعظم شهریاری | چهارشنبه 8 ارديبهشت 1389 | 00
ye hamchin chizi vojod nadashte badesh goftand sakhtegeye va shayeast
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرفارس
واژه کلیدیسرستونتختجمشید
هادی کراییهادی کراییعضویت از يكشنبه 23 اسفند 1388تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه این لباس زیبابود نشان آدمیت