هنرهای صخره ای، انعکاسی از زندگی و محیط های اقلیمی

 هنرهای صخره ای، انعکاسی از زندگی و محیط های اقلیمی
سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، انعكاسی از زندگی انسان های ادوار كهن و محیط های اقلیمی در زمان های گذشته است. یك اثر هنری كهن و زیبا بر بومی سخت در تیمره. (كوه های اطراف خمین) نقش یك گوزن زیبای شوكا كه هنرمندی حدود سه هزار سال پیش، شكارچی را در حالتی كه بدون لباس، یك چوب دستی پر پیچ و خم در دست دارد، در كمین شكار نشان می دهد. امروز نه از هنرمند اثری است و نه از گوزن های فراوانی كه روزگاری در آن اقلیم می زیسته اند .00
محمد | چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389
تقی | چهارشنبه 15 ارديبهشت 138900
درود بی کران بر شما جناب ناصری فرد دوست گرامی و بزرگوار خداوندا! اگر روزی‌ بشر گردی‌ ز حال بندگانت با خبر گردی‌ پشیمان می‌شوی‌ از قصه خلقت از این بودن، از این بدعت. خداوندا تو مسئولی. خداوندا تو می‌دانی‌ که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است...
محمد | چهارشنبه 15 ارديبهشت 138900
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com