کشف سنگ نگاره های جدید در منطقه شرق شهرستان گلپایگان

کشف سنگ نگاره های جدید در منطقه شرق شهرستان گلپایگان
کشف سنگ نگاره های جدید در منطقه شرق شهرستان گلپایگان این سنگ نگاره های بی نظیر طی 9 ماه پژوهش نگارنده و گروه پژوهشی سنگ نگاره های گلپایگان کشف شد. ای سنگ نگاره ها از نظر تنوع و گستردگی بسیار اهمیت دارند و باید مطالعات تکمیلی بر روی آنها انجام گیرد. حدود 56%از نقوش بز کوهی است که مقدس بودن این حیوان نزد مردمان گذشته این دیار در روزگاران پیش را گواهی می دهد. برای مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: sangnegare.blogfa.com با احترام محسن جمالی 00
محسن | چهارشنبه 25 فروردين 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محسن  جمالیمحسن جمالیعضویت از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com