آبشار جواهرده

آبشار جواهرده
این آبشار دراستان مازندران و در جاده رامسر به جواهرده قرار دارد.00
یوسف | شنبه 25 مهر 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشارجواهرده
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386