بسفره

بسفره
این محل در 23 كیلومتری جنوب شرقی شهرستان اردستان و بعد از دهستان كچوسنگ واقع شده است این منطقه از دامنه های غربی كركس محسوب میشود و برای علاقمندان به اقلیمهای كوهستانی بیابانی كه جویای آرامش و سكوت خاص در این مناطق هستند منطقه ای منحصر به فرد است از امتیازات عمده این منطقه و مناطق اطراف آن وجود منابع آب شرب برای طبیعت گردان است barzin | شنبه 18 مهر 1388800 بازدید
واژه کلیدیبسفره
barzin هموند از شنبه 18 مهر 1388