پاوه و اورامان

پاوه و اورامان
پاوه شهر هزار ماسوله ایران10
عدنان | پنجشنبه 15 مرداد 1388
نمای ایران | پنجشنبه 15 مرداد 138800
خیلی زیباست. متشکرم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپاوهاورامان
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com