مسیر قلعه بابک

مسیر قلعه بابک
مسیر قلعه بابك از نقطه ای در 8 كیلومتری كلیبر در جاده كلیبر به اهر شروع می شود. در این مكان هتل بابك قرار دارد كه می توان از پاركینگ آن برای اتومبیل، استفاده نمود. از این نقطه تا قلعه، زمانی حدود 5/1 تا 2 ساعت در دل كوه ها و مراتع سر سبز منطقه ارسباران آذربایجان شرقی عبور می كنیم كه هوای پاك و سبك آن بوی زندگی را به مشام می رساند.سید مجتبی | سه‌شنبه 1 مرداد 13871713 بازدید
واژه کلیدیمسیرقلعهبابک
سید مجتبی شهیدیهموند از سه‌شنبه 23 مرداد 1386