مسیر قلعه بابک

مسیر قلعه بابک
مسیر قلعه بابك از نقطه ای در 8 كیلومتری كلیبر در جاده كلیبر به اهر شروع می شود. در این مكان هتل بابك قرار دارد كه می توان از پاركینگ آن برای اتومبیل، استفاده نمود. از این نقطه تا قلعه، زمانی حدود 5/1 تا 2 ساعت در دل كوه ها و مراتع سر سبز منطقه ارسباران آذربایجان شرقی عبور می كنیم كه هوای پاك و سبك آن بوی زندگی را به مشام می رساند.00
سید مجتبی | سه‌شنبه 1 مرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمسیرقلعهبابک
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386