قلعه بابک

قلعه بابک
قلعه بابك ، یكی از آثار زیبای قدیمی است كه در منطقه آذربایجان در جاده كلیبر به اهر و در نزدیكی كلیبر دارد . بنا بر روایتها این قلعه منسوب به بابك خرمدین است كه در هنگام قیام بر علیه دستگاه خلافت عباسی در قرن سوم هجری ساخته شده است . ساختمان این قلعه بسیار محكم بوده و بر روی كوهی با دالانهای تنگ قرار گرفته و در داخل آن اتاقهای متعددی برای مقاصدگوناگون وجود داشته كه بعضی از آنها برای نگهداری اسلحه ومهمات و بعضی دیگر به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گرفته است . همه ساله در روز دهم تیرماه كه برابر با جشن تیرگان ( روز تیر از ماه تیر ) است ، گروه گروه مردم آذربایجان ساعت ها از كوه های فراخ بالا رفته تا در قلعه بابك گرد هم آیند و به شادی و سرور می پردازند 00
سید مجتبی | سه‌شنبه 1 مرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیقلعهبابک
سید مجتبی شهیدیعضویت از سه‌شنبه 23 مرداد 1386