میدان امام خمینی همدان

میدان امام خمینی همدان
میدان امام خمینی (ره) - مرکز استان همدان مختصات میدان: 34.47.53.99 48.30.53.9000
رسول کریمی | جمعه 30 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
رسول کریمی عضویت از جمعه 30 فروردين 1387علاقه بسیار به گردشگری و ایرانشناسی