رود هراز

رود هراز
5 خرداد1386 به سمت آمل بعد از پلور نرسیده به آب اسک . این عکس از کنار جاده هراز مشرف به رودخانه گرفته شده - دوربین گوشی نوکیا 3230 حمید نظری | جمعه 30 فروردين 1387
واژه کلیدیرودهراز
حمید نظری حمید نظری هموند از جمعه 30 فروردين 1387