مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی
مجتمع مسكونی ( آشیانه های كلاغها) این عكس را در شهر الیگودرز گرفتم علت پایین بودن كیفیت عكس این است كه از داخل اتومبیل در حال حركت گرفته شده است00
مجید | پنجشنبه 29 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمجتمعمسکونی
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386