امامزاده شاه رضا

امامزاده شاه رضا
امامزاده شاه رضا در میان باغی پر از درختان انار كه قدمتی بیش از صدها سال دارند آرام گرفته.نام این مكان روستای است.00
جمال کمالی | شنبه 24 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیامامزادهشاهرضا
جمال کمالی جمال کمالی عضویت از يكشنبه 15 مهر 1386