بهمن شکسته

بهمن شکسته
این عکس مربوط به یک بهمن فرو ریخته روی رودخانه ی شکرآب واقع در روستای آهار است که در فصل بهار به علت گرمی هوا و بارش باران شکسته شده استسید حسن | يكشنبه 28 بهمن 1386725 بازدید
واژه کلیدیبهمنشکسته
سید حسن رسولیهموند از شنبه 20 بهمن 1386عضو گروه کوهنوردی آدریان نیز هستم
آخرین پست‌ها