مسجد شیخ لطف الله

مسجد شیخ لطف الله
محمد رزازانپنجشنبه 11 بهمن 1386 | 16 سال پیش معماری و موقعیت بنا: مسجد شیخ لطف الله، یکی از زیباترین آثار معماری اصفهان در ضلع شرقی میدان تاریخی نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده است. این بنا، بر خلاف الگوی سنتی مساجد ایرانی فاقد صحن و مناره است. یکی از ویژگی های این مسجد چرخش 45 درجه ای نمازخانه مربع شکل آن نسبت به محور تقارن ورودی بناست، که هدف از آن تنظیم جهت ورود به فضای نمازخانه، رو به قبله است. به این منظور، در ابتدای ورود به ساختمان از طریق یک راهروی کم عرض، گردشی 45 درجه به سمت چپ و پس از طی مسافتی، گردش90 درجه ای دیگری به سمت راست طراحی شده است که باعث میشود ورود به فضای نمازخانه، رو به محراب و در جهت قبله صورت گیرد. تاریخچه: این بنا در قرن یازده هجری مطابق با قرن هفده میلادی به فرمان شاه عباس اول صفوی در مدت هیجده سال بنا شده است. صاحبان اثر: معماری بنای مسجد توسط استاد محمد رضا اصفهانی بوده است. عظمت مسجد بیشتر به واسطه کاشیکاری داخل و خارج و کتیبه های زیبای آن است که به دست هنرمندان معروفی چون علیرضا عباسی، استاد حسین بنا و باقر بنا انجام شده است. منابع: -وحید، قبادیان(1335). بررسی اقلیمی ابنیه سنتی. تهران: دانشگاه تهران. -پوپ، آرتور آپهام(1387). معماری ایران. مترجم زهرا قاسم علی. تهران: سمیرا. -بختیار، افشین و دیگران(1388). ایران سرای امید. تهران: فرهنگسرای میر دشتی. -دهار، علی و رضا علی پور(1392). تحلیل هندسی معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان، نشریه باغ نظر، سال دهم، شماره 26.دسته‌بندیمساجد و مراکز عبادی اسلامیاصفهانکلید‌واژهمسجد شیخ لطف اللهاصفهاننقش جهانصفویهمحمد رضا اصفهانیعلیرضا عباسی964 بازدید
  • مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
  • مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری دوره صفوی است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
  • مسجد شیخ لطف اللهاین مسجد شاهکار تناسبات معماری و تزئینات کاشی کاری است و جزء نفیس ترین مساجد جهان اسلام شناخته شده است.
  • غروب زیبای میدان نقش جهانبنای زیبای تاریخی شهر اصفهان
  • دروازه چوگانمیدان امام ( نقش جهان ) اصفهان دروازه چوگان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد