دماوند

دماوند
محمد رزازانشنبه 6 بهمن 1386 | 16 سال پیشو چه عظمتی دارد در میان این كوههای بلند...دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهدماوند481 بازدید