چاپار خانه ـ میبد

چاپار خانه ـ میبد
چاپار خانه میبد که هم اکنون بصورت موزه پست درآمده و در کنار کاروان سرای تاریخی شهر مورد بازدید توریست های داخلی و خارجی قرار میگیرد مسعود | جمعه 7 دی 13861023 بازدید
مصی شایگان کادر بندی خوبی داره و به نظر مکان زیبایی میادجمعه 7 دی 1386 | 15 سال پیش
واژه کلیدیچاپارخانهمیبد
مسعود مومن زاده نائینیهموند از يكشنبه 22 مهر 1386