و باز دماوند سر به فلک کشیده

و باز دماوند سر به فلک کشیده
قله زیبای دماوند از سمت جنوب غربی(دریاچه سد لار)رضا | شنبه 10 آذر 1386716 بازدید
بابک تصویر زیبایی است. شنبه 10 آذر 1386 | 14 سال پیش