و باز دماوند سر به فلک کشیده

و باز دماوند سر به فلک کشیده
رضا دولتیشنبه 10 آذر 1386 | 16 سال پیشقله زیبای دماوند از سمت جنوب غربی(دریاچه سد لار)دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهبازدماوندفلککشیده870 بازدید
بابک تصویر زیبایی است. شنبه 10 آذر 1386 | 16 سال پیش