عقابی در دل سنگ

عقابی در دل سنگ
بابک گنجی‌زاده طاریسه‌شنبه 29 آبان 1386 | 16 سال پیشاین عكس را در راه "گردنه قرق" به "روستای نیتل" گرفتم. منطقه پر از عقاب‌هایی زیبا و بلندپرواز بود، به نظرم آمد كه این تكه سنگ در دل كوه شبیه عقابی است مبحوس و محروم از پرواز...دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهعقابیسنگ1485 بازدید
رضا آقای گنجی زاده عزیز عکس زیبایی گرفتید. آفرین سه‌شنبه 29 آبان 1386 | 16 سال پیش