عمارت مصلی ـ نائین

عمارت مصلی ـ نائین
عمارت مصلی از آثار جالب توجه و دیدنی شهرستان نائین است که مشتمل بر باغی به وسعت 18 جریب و بقعه ای که مدفن بزرگانی چون سید نور بخش ،حاج عبدالوهاب نائینی و حاج محمد حسین آذربایجانی است ،میباشد،از این باغ در سالیان گذشته به عنوان تفرجگاه استفاده میشده است . این بنا با معماری درخور توجه دیوارها سردر و بقعه درسال 1365 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.مسعود | جمعه 11 آبان 1386777 بازدید
نمای ایران از تصویر زیبای ارسالی متشكرمجمعه 11 آبان 1386 | 14 سال پیش
بابک عمارت زیبایی است... ممنون (-:جمعه 11 آبان 1386 | 14 سال پیش
واژه کلیدیعمارتمصلینائین
مسعود مومن زاده نائینیهموند از يكشنبه 22 مهر 1386