آبشار شوی

آبشار شوی
آبشار شوی این جاری زیبا و گمنام : آبشار شوی زیباترین وبلند ترین آبشار خاورمیانه است . ارتفاع آبشار بیش از 80 متر می باشد و پهنای آن به 50 متر می رسد. موقعیت آبشار: در 100kmشمال شهر دزفول و در سردشت قرار گرفته استو همچنین این آبشار در فاصله 10km ایستگاه تله زنگ در مسیر راآهن سراسری تهران جنوب واقع شده و در حال حاضر راه ارتباطی آبشار به دلیل صعب العبور بودن راه كوهستانی از همین طریق است. امین پورآزرم | دوشنبه 14 آبان 1386826 بازدید
Mohamad زیبایی غیر قابل وصفی داره من چند بار رفتمپنجشنبه 2 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
واژه کلیدیآبشارشوی
امین پورآزرم هموند از پنجشنبه 10 آبان 1386