آبشار شوی

آبشار شوی
آبشار شوی این جاری زیبا و گمنام : آبشار شوی زیباترین وبلند ترین آبشار خاورمیانه است . ارتفاع آبشار بیش از 80 متر می باشد و پهنای آن به 50 متر می رسد. موقعیت آبشار: در 100kmشمال شهر دزفول و در سردشت قرار گرفته استو همچنین این آبشار در فاصله 10km ایستگاه تله زنگ در مسیر راآهن سراسری تهران جنوب واقع شده و در حال حاضر راه ارتباطی آبشار به دلیل صعب العبور بودن راه كوهستانی از همین طریق است. 00
امین پورآزرم | دوشنبه 14 آبان 1386
Mohamad | پنجشنبه 2 ارديبهشت 1395 | 00
زیبایی غیر قابل وصفی داره من چند بار رفتم
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشارشوی
امین پورآزرم عضویت از پنجشنبه 10 آبان 1386