مسجد جامع امیرچخماق

مسجد جامع امیرچخماق
مجموعه امیر چخماق که یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد محسوب می شود که تقریبا در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده است. این مجموعه با ارزش شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، نخل، آب انبار و تکیه امیر چخماق می باشد. این مجموعه از آثار قرن نهم هجری است که امیر جلال الدین چخماق شامی حاکم یزد، در دوره شاهرخ تیموری با همكاری همسر خود ستی فاطمه خاتون برای آبادانی شهر آن را بنیان نهاد. بانیان در شمال مسجد، میدانی ایجاد کردند که هم اکنون پا برجاست و مرکز شهر یزد است. در زمان شاه عباس صفوی برخی از این آثار احیا شده است، از جمله چهار سوقی بر روی کاوانسرا ساخته شده است. اوایل قرن سیزدهم هجری میدان جلوی مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شده است. البته آنچه مسلم است در آن زمان این مکان نقش حسینیه را نداشته، چون ساخت چنین فضاهایی از زمان صفویه به بعد در ایران رواج پیدا کرده است. منبع: روانشادنیا، سمیه و پران، وحید(1395). بررسی و تحلیل مسجد امیر چخماغ یزد و بافت اطراف. کنفرانس جامع بین المللی علوم مهندسی در ایران.رضا | يكشنبه 1 مهر 1386944 بازدید
مسجد جامع امیرچخماقاین بنای تک ایوانی از آثار ارزشمند دوره تیموری است
امیرچخماق یزدپانوراما از میدان امیرچخماق یزد
مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
زیبائیهای باغ دولت آباد یزداین باغ و عمارت بسیار زیبای درون آن چشم نواز و تحسین برانگیز است
رضا عطاییهموند از پنجشنبه 15 شهريور 1386