پگاه آتشفشانی...

پگاه آتشفشانی...
دیو سپید پای در بند...رضا | چهارشنبه 28 شهريور 1386709 بازدید
نمای ایران فكر كنم از دشت لار (زاویه جنوب غربی) این تصویر زیبا رو گرفتیدچهارشنبه 28 شهريور 1386 | 15 سال پیش
بابک دماوند پر غرور - دماوند مهربان - دلم برایش تنگ شده... عكس قشنگی‌ست. موفق باشید. چهارشنبه 28 شهريور 1386 | 15 سال پیش