خانه عامری ها

خانه عامری ها
رضا عطاییيكشنبه 18 شهريور 1386 | 16 سال پیشبدون شک درمیان خانه های تاریخی کاشان ، مجموعه خانه های تاریخی عامری ها جزو با ارزش ترین نمونه ها به شمار می آید. خانه در خیابان علوی ، محله سلطان میراحمد در شهر کاشان واقع است ؛ در میانه محوری تاریخی که مسجد و مدرسه آقا بزرگ و آن سوتر بازار کاشان را به مجموعه ای از خانه های بسیار با ارزش دوره قاجار متصل می کند. این بنا چندی پیش از سوی صندوق احیای ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرمت شد تا کماکان در ردیف ابینه تاریخی ایران زنده و پابرجا باقی بماند. (منبع: جام جم) موقعیت: N33 58 56.1 E51 26 44.0 دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هااصفهانکلید‌واژهخانهعامری811 بازدید
نمای ایران (:يكشنبه 18 شهريور 1386 | 16 سال پیش