قله سیالان

قله سیالان
بابک ارجمندیچهارشنبه 23 خرداد 1386 | 16 سال پیشسیالان 4350 متر موقعیت جغرافیائی: تک قله مرتفع سیالان یا سیاهلان بخشی از سلسله جبال معظم البرز در ناحیه کوهستانی البرز غربی جای دارد این قله از شمال به دره رودخانه سه هزار از جنوب به دره الموت و از شرق به منطقه قلل تخت سلیمان و از غرب به قله خشچال متصل می باشد جناح شمالی قله سیالان عمدتاً پوشیده از جنگل و بعکس ناحیه جنوبی آن کاملاً کوهستانی است . مسیر صعود: صعود به سیالان معمولاً از طریق آبادی هنیس از دره الموت انجام می گیرد این راه پر فراز و نشیب از کف دره هنیس آغاز و بتدریج ارتفاع گرفته تا قله کندیگان 3900 متری با صرف 5 الی 6 ساعت بطول می انجامد از این نقطه با عبور از گردنه سیالان با صرف 2 ساعت می توان به قله سیالان دست یافت در شمال این قله یک کاسه برفچالی وجود دارد که از دیدگاه بسیار مسلطی بر قلل اطراف خود برخوردار است . آب و هوا: جهت اصلی باد روی سیالان غربی بوده در بهار و تابستان هر سال با هوای نسبتاً پایدار توام ودر پائیز و زمستان بسیار سردسیر و پر برف می باشد آب مصرفی در دره های دامنه های سیالان بخوبی در دسترس قرار دارد . دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهقله سیالان868 بازدید
  • دریاسرویژگیهای منطقه در اواسط بهار منطقه دریاسر ، پوشیده از گل زرد و دیگر گونه های گیاهان خودرو میباشد . چشمه های فراوان منطقه ، به اندازه است كه راه رفتن...
  • روستای مرانروستای مران در دل كوه‌های تخت سلیمان (البرز غربی)
  • بچه های روستای مرانروستای دور افتاده و به دور از تمامی امكانات در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان
  • آبشار در روستای مرانآبشاری در دل كوه‌های منطقه تخت سلیمان و در نزدیکی روستای مران
  • قله علم کوهمنطقه تخت سلیمان ( علم کوه ) واقع در سلسله جبال البرز و قسمت بزرگی از آن تحت عنوان البرز غربی محسوب می گردد این ناحیه بزرگ ...