عمارت چهل‌ ستون‌

عمارت چهل‌ ستون‌
باغ‌ و كاخ‌ چهل‌ ستون‌ دارای مساحتی به وسعت 67000 متر مربع‌ می باشد، قسمت اولیه بنا در دوره‌ شاه‌ عباس‌اول‌ ساخته‌ شده‌ است‌و در زمان‌ سلطنت‌ شاه‌ عباس‌ دوم‌، تالار آینه‌، تالار هجده‌ ستون‌، دو اتاق‌ بزرگ‌ شمالی‌ وجنوبی‌، تالار آینه‌، ایوان‌های‌ طرفین‌ سرسرای‌ پادشاهی‌ و حوض‌ بزرگ‌ مقابل‌ تالار باكلیه‌ تزئینات‌ نقاشی‌،آینه‌كاری‌، كاشی‌ كاریهای‌ دیوارها و سقف‌ها به‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌. . تالار و ایوان‌ این‌ كاخ‌ در پنجمین‌ سال‌ سلطنت‌ شاه‌ عباس‌دوم‌ بناشده‌ است‌. انعكاس‌ ستون‌های‌ بیست‌گانه‌ تالارهای‌ چهل‌ ستون‌ در حوض‌ مقابل‌ عمارت‌، مفهوم‌ چهل‌ستون‌ را القاء می‌كنند. در چهار گوشه حوض اصلی شیرهای سنگی قراردارند و تالار پادشاهی با تابلوهای نقاشی از تصویر شاهان صفوی تزئین شده است. قسمتهای دیدنی این كاخ عبارت است از تالار 18 ستون، تالار آئینه، شیرهای سنگی چهار گوشه حوض مركزی، تزئینات عالی طلاكاری و نقاشی های سالن پادشاهی، تصویری از شاه عباس اول با تاج مخصوص، آثاری مانند سر در مسجد قطبیه و سر درهای زاویه درب كوشك و آثاری از مسجد درب جوباره و مسجد آقاسی كه بر دیوارهای ضلع غربی و جنوبی باغ نصب شده است. 00
شاپرک | يكشنبه 13 خرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیعمارتچهلستون
شاپرک اعتضادیعضویت از شنبه 12 خرداد 1386