عمارت عالی ‌قاپو

عمارت عالی ‌قاپو
عمارت عالی ‌قاپو، همزمان با سایر بنای میدان امام (نقش جهان) احداث شده است. ساختمان بنا از سال 1006 هـ . ق در زمان شاه عباس اول آغاز شده است. عالی ‌قاپو دارای معانی چندگانه است، ولی عمدتاً به منظور دروازه عالی به مجموعه كاخ ها بوده است. تزیینات سطوح خارجی عالی ‌قاپو دارای نماهای آجری با تركیبی از كاشی می ‌باشد. لیكن سطوح داخلی دارای زیباترین انواع گچ بری و نقاشی می ‌باشد. مینیاتورهای‌ هنرمندانه‌ رضاعباسی‌،نقاش‌ معروف‌ عهد شاه‌عباس‌، نقاشی‌های‌ گل‌ و بوته‌، شاخ‌ و برگ‌، اشكال‌ وحوش‌ و طیور و گچ‌ بریهای‌ زیبای‌ آن‌به‌ شكل‌ انواع‌ جام‌ و صراحی‌ در تاق‌ها و دیوارها تعبیه‌ شده‌ است‌. این قصر كه درعهد صفویه «دولت خانه مباركه نقش جهان» و قصر دولت خانه نام داشته نمونه منحصر به فرد و یکی از عجایب معماری كاخ‌های عهد صفوی است. عالی قاپو دارای 5 طبقه است كه هر طبقه آن تزیینات ویژه‌ای دارد. با آن كه بعد از دوره صفویه به تزیینات بناها خرابی ‌ها و لطمات جبران ناپذیری وارد آمده ولی هنوز شاه كارهایی از گچ بری ‌ها و نقاشی ‌های عهد صفویه را در بر دارد و تماشا كنندگان را به تحسین و تمجید وا می ‌دارد. گچ‌بریهای‌ «اتاق‌ صوت‌» با هدف‌ آكوستیك‌طراحی‌ و اجرا شده‌اند تا نغمه‌ها و صداها به‌ طور طبیعی‌ بدون انعكاس صوت و دلنشین‌ شنیده‌ شوند. . تالار با شكوه آن در سال 1054 هجری در زمان سلطنت شاه عباس دوم به بنای اصلی افزوده شده است.00
شاپرک | شنبه 12 خرداد 1386
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیعمارتعالیقاپو
شاپرک اعتضادیعضویت از شنبه 12 خرداد 1386