قله درفک

  • قله درفک
  • قله درفک
بابک ارجمندیپنجشنبه 10 خرداد 1386 | 16 سال پیشموقعیت جغرافیائی : تک قله کم ارتفاع و غیر جنگلی درفک که در واقع آتشفشانی خاموش می باشد در متنهی الیه ناحیه کوهستانی البرز غربی در نزدیکی مرزهای کوهستانی کوهای گشلان قرارداشته از شمال توسط یک دیواره عظیم آهکی 500 متری به منطقه جنگلی سیاهکل و دیلمان از جنوب به منطقه جیرنده و از شرق به دیلمان و از غرب به دره رودخانه سفید رود محدود می گردد . دامنه های شمالی این کوهستان عمدتاً جنگلی و در جنوب کاملاً کوهستانی و عاری از جنگل می باشد . مسیر صعود : برای صعود به درفک مسیر رودبار به ده شیرکوه در جناح جنوبی آن نسبتاً مسیری ناب لیکن بسیار طولانی می باشد و بدلیل تنوع پوشش گیاهی آن بسیار جالب توجه است راه از شیرکوه به گوسفند سرای لارنه و سپس به جیرونی و در نهایت به کاسه آتشفشان درفک منتهی می گردد روی کاسه درفک که در واقع دهانه آتشفشان خاموش قدیمی آن می باشد کلبه های عشایری گیلک قراردارد همچنین در جناح شمالی کاسه درفک غار یخی بزرگی قرار دارد . آب و هوا : جهت باد غالب روی درفک از غرب به شرق است در بهار توام با ریزش باران های تند و گل و لای در منطقه و در تابستان با پوشش ابر و مه و هوای نسبتاً پایدار و پائیز سردیر و پر باران و در زمستان با ریزش برف سنگین توام است . آب مصرفی در مسیر گوسفندسراها وجود دارد و در روی کاسه درفک از یخ درون غار یخی می توان استفاده کرد . دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاگیلانکلید‌واژهقلهدرفک1118 بازدید
عبدل ایران زیباشنبه 3 مهر 1395 | 7 سال پیش