روستای نوا

روستای نوا
بابک ارجمندیسه‌شنبه 8 خرداد 1386 | 16 سال پیشنمای روستای نوا از رینهدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانروستاهای ایرانکلید‌واژهروستاینوا1287 بازدید
  • رینه - دماوندشهر رینه در دامنه بام ایران - دماوند - یکی از شهرهای مازندران است. رینه برای همه کوهنوران نام آشنایی است.
  • مه نزدیک استطبیعت زیبای روستای آب گرم لاریجان
  • روستای آبگرم لاریجانروستای آبگرم لاریجان در دامنه قله دماوند با سه چشمه ، آب گرم، آب سرد و آب آهن ...
  • قله پاشورهپاشوره 4010 متر موقعیت جغرافیائی : قله پاشوره در ناحیه کوهستانی موسوم به فیروزکوه در شمال خط الراس طولانی ماز یا دوبرار و جنوب جاده هراز در ناح...
  • قله پاشورهروستای نوا در دامنه کوه پاشوره