بوم گردی شریف آباد دستکندی در دل کوه کهتویه بستک

بوم گردی شریف آباد دستکندی در دل کوه کهتویه بستک
محمد احمدی استاد بنّای اهل روستای کهتویه بستک هرمزگان با دستکند هایش در دل کوه و ایجاد چند اتاق، ساخت ابزار و وسایل تراشیده از سنگ، محیطی جذاب برای گردشگران به وجود آورده است.ابراهیم | جمعه 8 بهمن 140038 بازدید