معیارهای داوری فیلم کوتاه نمای ایران

چگونگی داوری جشنواره فیلم کوتاه زادگاه

معیارهای داوری فیلم کوتاه نمای ایران
جشنواره نمای ایرانسه‌شنبه 21 بهمن 1399 | 4 سال پیشپس از فعال شدن امکان ارسال فیلم در صفحه جشنواره ، شرکت کنندگان می‌توانند حداکثر یک فیلم تا حجم ۱۰۰ مگابایت بارگذاری کنند. شرایط شرکت در جشنواره ، راهنمای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه زادگاه نمای ایران پس از دریافت فیلم حداکثر طی مدت ۲ هفته شرکت کننده را از پذیرفته شدن و یا رد شدن فیلم از طریق پست الکترونیک آگاه می‌کند. نمای ایران می‌تواند فیلم‌هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و یا از چارچوب موضوعی جشنواره خارج است را نپذیرد. قوانین مسابقه ! هیئت پذیرش فیلم کوتاه زادگاه: پروین هاوش ، سپیده اصلان ، علی باباخانی ، مازیار ذاکری ، بابک ارجمندی فرایند داوری بصورت آنلاین از شنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌گردد و به صورت خودکار پنجشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰ نتیجه در سایت نمای ایران منتشر می‌گردد. فرآیند جمع‌آوری و جمع‌بندی و اعلام نتیجه، کاملا بصورت الکترونیک و خودکار انجام می‌پذیرد و رای هر داور بصورت مستقل بوده و قابل رؤیت برای دیگر داوران نمی‌باشد‌. داوران: مهرداد زینلیان , عدنان مرادی , مهدی مخلصیان , محمد رزازان , محمد نورمحمدیان , جواد رضایی , فاطمه جداری , علیرضا آسیابان , محمد مشاوری , عمار کیوانی , عباس رحمانی معیارهای داوری فیلم کوتاه زادگاه - نمای ایرانفیلمبرداری - شامل ترکیب‌بندی، کادربندی، نور و ...صدا و موسیقیداستان، فیلمنامه، سناریو، انسجام و وحدت رویهکارگردانیبازیگری داوران به هر یک از معیارها نمراتی بین ۰ تا ۲۰ می‌دهند. مجموع تمامی نمراتی که داوران محترم به یک فیلم داده‌اند فیلم نخست را مشخص می‌کند. iranview.irدسته‌بندیآموزشکلید‌واژهمعیارهای داوریفیلم کوتاهنمای ایرانزادگاهفیلم کوتاه زادگاه32744 بازدید
اطلاعیه: تمدید مدت زمان جشنواره فیلم کوتاه زادگاه!جشنواره نمای ایرانجشنواره نمای ایراناطلاعیه: تمدید مدت زمان جشنواره فیلم کوتاه زادگاه!هیات مدیره جشنواره با هماهنگی و نظر هیات داوران جشنواره فیلم کوتاه زادگاه تصمیم به تمدید زمان دریافت آثار گرفت!
فراخوان مسابقه فیلم کوتاه زادگاهنمای ایران نمای ایران فراخوان مسابقه فیلم کوتاه زادگاهنمای ایران نخستین جشنواره فیلم کوتاه زادگاه را برگزار می‌کند.
جشنواره نمای ایرانجشنواره نمای ایرانراهنمای شرکت در جشنواره فیلم کوتاه زادگاهچگونه در جشنواره فیلم کوتاه زادگاه شرکت کنم. پاسخ به سوال هایی که شما جهت شرکت در جشنواره دارید.
مسابقه فیلم کوتاه زادگاهجشنواره نمای ایرانجشنواره نمای ایرانمسابقه فیلم کوتاه زادگاهجشنواره فیلم کوتاه نمای ایران