علی باباخانیعلی باباخانیعضویت از دوشنبه 6 تير 1390و بسیار سفر بایدم!vaya.media
30
آموزش را درست آموزش دهیم!این پست به آموزش تهیه دستورالعمل‌ها و پست‌های آموزشی می پردازد.10 ماه پیش
40
چگونه درست بنویسیم؟در این پست قصد داریم شیوه صحیح نگارش فارسی را برای ارسال پست در نمای ایران یادآوری کنیم.10 ماه پیش
2 نتیجه