علیرضا آسیابانعلیرضا آسیابانهموند از شنبه 23 فروردين 1399Bachelor of Achitecture Master of visual communication کسب مدارک بین المللی در حوزه های طراحی گرافیک پوستر و عکاسی. برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی در سبک آبسترکت و بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهی عکاسی. فعال در شاخه مجسمه سازی. asiaban.art
علیرضا آسیابانعلیرضا آسیابانروایت و شرح مختصری از انواع آناز آنجا که «روایت» در مبداء، از حوزه های ادبی بیان می شود و اکنون در دنیای visual (بصری) راه پیدا کرده است؛ در این بخش خواهان توضیحاتی مختصر از مبحث گسترده روایت در فیلم می باشیم تا شاید، جوابی در راه رسیدن ما به مقصد باشد.
1 نتیجه
دنبال کنندگاننمای ایران بابک ارجمندی