علیرضا آسیابانعلیرضا آسیابانعضویت از شنبه 23 فروردين 1399Bachelor of Achitecture Master of visual communication کسب مدارک بین المللی در حوزه های طراحی گرافیک پوستر و عکاسی. برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی در سبک آبسترکت و بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهی عکاسی. فعال در شاخه مجسمه سازی. asiaban.art