سنگ نگاره های تیمره گلپایگان شناسنامه هویت هنر پیش از تاریخ ایران

سنگ نگاره های تیمره گلپایگان شناسنامه هویت هنر پیش از تاریخ ایران
یکی از شگفتی های بسیار مهم بر روی سنگ نگاره های تیمره گلپایگان وجود تصاویر زیادی از شکار همراه با یوز شکاری اهلی شده و باز شکاری اهلی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب " سنگ نگاره های ایران (جلد 1)", " سنگ نگاره های گلپایگان گذرگاه تاریخ" مراجعه نمایید.10
محسن | شنبه 17 اسفند 1398
گلپایگان . پل تاریخی قاضی زاهدپل قاضی زاهدی از جمله آثار تاریخی گلپایگان می باشد که بر روی رودخانه انار بار واقع شده و محل اتصال شمال شهر به جنوب است.
طبیعت زیباتك درختی زیبا در كنار سنگ نگاره های كهن، لطافت، پاكی و زندگی واقعی را تجربه می كنیم.
گلپایگان . آثار به جای مانده از دژ باستانی باروقلعه یا دژ بارو یکی از صدها آثار تاریخی و باستانی گلپایگان است که از آثار آن فقط دیوار آن به جای مانده است. بنابر شواهد موجود و همچنین پژوهش های نخستین به عمل آمده قدمت این سازه به دوره ی هخامنشیان و دوران حکومت انوشیروان دوم باز می گردد.
المان بزکوهی سنگ نگاره های تیمره گلپایگانالمان بزکوهی سنگ نگاره های تیمره گلپایگان
سنگ نگاره های تیمره گلپایگانیوز و باز شکاری اهلی شده بر روی سنگ نگاره های تیمره گلپایگان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محسن  جمالیمحسن جمالیعضویت از دوشنبه 24 اسفند 1388باستانشناس و متخصص نقوش صخره ای و سنگ نگاره ها و نویسنده کتاب : سنگ نگاره های ایران (جلد 1) ، " سنگ نگاره های گلپایگان؛ گذرگاه تاریخ"sangnegare.blogfa.cominstagram.com