جاذبه های غار علیصدر

  • جاذبه های غار علیصدر
  • جاذبه های غار علیصدر
  • جاذبه های غار علیصدر
عبدل شعبانیسه‌شنبه 20 شهريور 1397 | 5 سال پیشاین اثر طبیعی بسیار زیبا و شگفت انگیز شما را شگفت زده میکنددسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهمدانکلید‌واژهجاذبههایغارعلیصدر930 بازدید
  • چشمه جوشان باباگورگور - قروهچشمه آب معدنی جوشانی از آثار طبیعی در کنار این امامزاده است که توجه مردم را به خود جلب کرده است این چشمه آب معدنی که ترکیبی از گوگرد و آب است احتمالاً از دهانه یک آتشفشان خاموش بیرون می‌آید و ...
  • استان همدان
  • گنجنامهكتیبه به سه زبان پارسی باستان ، سومری و عیلامی مربوط به داریوش كبیر و خشایارشاه (پادشاهان هخامنشی)
  • مقبره حیقوق نبیمقبره حیقوق نبی در تویسرکان همدان
  • معبد آناهیتا - كنگاورمعبد آناهیتا - كنگاور