پرکستان

پرکستان
روستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهانمهرداد | جمعه 7 ارديبهشت 13971014 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 9 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش
عبدل بی نظیر و ارام مثل زنده رودسه‌شنبه 11 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان