پرکستان

پرکستان
روستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهانمهرداد | جمعه 7 ارديبهشت 1397
نمای ایران سپاسيكشنبه 9 ارديبهشت 1397 | 4 سال پیش
عبدل بی نظیر و ارام مثل زنده رودسه‌شنبه 11 ارديبهشت 1397 | 4 سال پیش
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پل کاهکشپل کاهکش - منطقه از لحاظ طبیعی و پوشش گیاهی غنی است
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان