پرکستان

پرکستان
روستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان10
مهرداد | جمعه 7 ارديبهشت 1397
نمای ایران | يكشنبه 9 ارديبهشت 139700
سپاس
عبدل | سه‌شنبه 11 ارديبهشت 139700
بی نظیر و ارام مثل زنده رود
زنده رود حیات بخشحوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پل کاهکشپل کاهکش - منطقه از لحاظ طبیعی و پوشش گیاهی غنی است
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان