زنده رود حیات بخش

  • زنده رود حیات بخش
  • زنده رود حیات بخش
حوالی روستای چم علیشاه، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهانمهرداد | يكشنبه 2 ارديبهشت 1397715 بازدید
پرکستانروستایی آرمیده بر کرانه زنده رود، 68 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پاییز طلایی زاینده رودحوالی روستای زردخشوئیه، شهرستان لنجان، استان اصفهان
چم علیشاهروستایی بر کرانه زیبای زاینده رود، شهرستان لنجان، 70 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
باغ ها و بیشه زارهای حاشیه زاینده رودشهرستان لنجان، 40 کیلومتری جنوب غرب اصفهان
پل کاهکشپل کاهکش - منطقه از لحاظ طبیعی و پوشش گیاهی غنی است
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان