دشت لاله‌های واژگون رزستان دورود

  • دشت لاله‌های واژگون رزستان دورود
  • دشت لاله‌های واژگون رزستان دورود
دشت لاله‌های واژگون رزسونه یا رزستان در دامنه پریزکوه زاگرس و نزدیک اشترانکوه قرار دارد. بهترین زمان برای تماشای لاله‌های واژگون بیستم فروردین تا بیستم اردیبهشت است. برای رفتن به این منطقه از دورود به روستای دره اسپر را با ماشین حدود بیست دقیقه راه است. سپس با دوساعت کوهپیمایی به سمت پریزکوه کوچک می‌توانید به دشت لاله‌های واژگون رزسونه برسید. عکس: اسفندیار خدایی، پنجم اردیبهشت ۱۳۹۶lorna.blog.irاسفندیار | پنجشنبه 27 مهر 13961470 بازدید
عبدل چشم نواز استجمعه 19 آبان 1396 | 5 سال پیش