چشمه لنگان

  • چشمه لنگان
  • چشمه لنگان
ورودی فریدونشهر، 160 کیلومتری غرب اصفهان10
مهرداد | شنبه 10 تير 1396
نمای ایران | شنبه 10 تير 139600
سپاس
عبدل | شنبه 10 تير 139600
بسیار زیبا .. همیشه خروشان باد
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان