كوه بانو

كوه بانو
این كوه در جادە پاوە بە نوسود و در منطقە دوآب قرار دارد 10
عدنان | يكشنبه 27 فروردين 1396
نمای ایران | دوشنبه 28 فروردين 139600
سپاس
عبدل | دوشنبه 28 فروردين 139600
جالبه
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
زمستان در پاوهپاوه شهری با معمارای زیبا در فصل زمستان دیدنی است
میرزاعبدالقادر پاوه ایتندیس شاعر پاوه ای
لاله واژگونلاله واژگون کوه های پاوه
غروب پاوهشب رویایی پاوه
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیكوهبانو
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com