ضیافت بهار

  • ضیافت بهار
  • ضیافت بهار
لاله زارهای دامنه های سرسبز زاگرس، شهرستان لالی، شمال خوزستان20
مهرداد | يكشنبه 6 فروردين 1396
عبدل | يكشنبه 6 فروردين 139600
خیلی زیباو نشاط انگیز
نمای ایران | دوشنبه 7 فروردين 139600
سپاس
فرش زمرّدین بهاریارتفاعات سرسبز زاگرس در شمال خوزستان
پل شهدای لالیشاهکار مهندسان ایرانی بر روی دریاچه سد گتوندعلیا در شمال خوزستان
دریاچه سد گتوندعلیاشهرستان لالی، شمال استان خوزستان
بند میزان شوشتربندمیزان سدی است در شوشتر و ساختهٔ دست انسان، مربوط به دوره ساسانیان که تا امروز پابرجاست...
شیمبارشیرین بهار طبیعت زیبا در مرز استان های چهارمحال و خوزستان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان