سفید کوە

سفید کوە
عدنان مرادیسه‌شنبه 28 دی 1395 | 7 سال پیشسفید کوە یا شاهنشین کە در پاوە به آن (توەنە چەرمێ) به معنای سنگ سفید گفتە می شود یکی از قلەهای مرتفع رشتە کوە شاهو می باشد. این قلە و دامنه آن ییلاق دامداران است. تنوع پوشش گیاهی و جانوری آن از برجستگی های آن به شمار می رود. هر سالە کوه نوردان زیادی بە این منطقە می آیند زیرا راە رسیدن به قلە آسان و در عین حال برای کوە پیمایی مناسب استدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکرمانشاهکلید‌واژهسفیدکوەپاوە1309 بازدید
عبدل طبیعت زیبای ایرانچهارشنبه 29 دی 1395 | 7 سال پیش
آرام خیلی زیباست ممنون يكشنبه 3 بهمن 1395 | 7 سال پیش
مجیدرضا بسیار عالی.با سپاسدوشنبه 4 بهمن 1395 | 7 سال پیش
عدنان با تشکر از دوستان بزرگوارسه‌شنبه 5 بهمن 1395 | 7 سال پیش
نمای ایران بسیار زیباست. سپاسسه‌شنبه 26 بهمن 1395 | 7 سال پیش
  • زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...
  • نرگس تلانهدر کوه‌پایه‌ی قله‌ی زیبا و بلند زاز منطقه‌ای بکر و پوشیده از گل‌های بنفش، آبی و سفید که گونه‌ای از گل نرگس می باشد قرار دارد...
  • كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز
  • غروب پاوهشب رویایی پاوه
  • سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...